Beveiligd platform voor het “Internet of Things”

Waar worden in 2020 de enorme hoeveelheden gegevens van de verwachte 50 miljard apparaten en de 7,5 miljard digitale identiteiten van de wereldbevolking opgeslagen, uitgewisseld en verwerkt? Hoe kan men op basis van “Industrie 4.0”, een integrale oplossing garanderen voor een klantspecifiek en uniek verzoek van productie tot levering inclusief de daaropvolgende en bijbehorende service?Industrie 4.0 betekent niet alleen de digitalisering van de productie maar de volledige heroverweging van bestaande waardeketens.

Toegevoegd aan dit is het onderwerp van veiligheid 

En veiligheid in een brede zin. Bescherming tegen cybercriminaliteit is net zo belangrijk als bescherming tegen onopzettelijke fouten of stilstand. In de toekomst kunnen deze uitdagingen alleen worden gerealiseerd door een geschikte, gedistribueerde en betrouwbare architectuur van veilig en onderling verbonden data-gegevens of datacenters. Je moet hierbij afscheid nemen van het klassieke beeld van het centrale datacenter.Het gaat om het realiseren van passende functionaliteiten, zowel in horizontale als in verticale zin. In die zin zijn voertuigen in de toekomst niets anders dan rijdende datacenters. Industriële robots of IT-systemen in hun directe omgeving zijn ook computer- en datacenters, evenals kleine eenheden van min of meer autonoom werkende mini-datacenters op communicatiecentra. Hoe creëer je hiervoor een veilig netwerk van data-gegevens en diensten?

infografik NL

secureexchange als basis voor veilige markten van de digitale toekomst 

maincubes heeft een strategie ontwikkeld voor de implementatie van een adequaat gedistribueerde architectuur. Eerst en vooral zal een digitaal platform voor de veilige uitwisseling en integratie van diensten en gegevens worden opgezet. Gecertificeerde cybersecurity diensten en geïntegreerde IoT-services spelen een belangrijke rol in dit secureexchange platform. Dit in samenhang met vele andere services die nodig zijn voor cloudservices en BigData analyse. De functionaliteit van de secureexchange kan in principe worden uitgebreid via beveiligde netwerken naar “de verste uithoek”. Dit maakt veilige end-to-end oplossingen mogelijk. De deelnemers (klanten en aanbieders - maar wie is wie in de toekomst) van de secureexchange waarderen de eenvoudige en efficiënte verbinding van diensten. Dit creëert veilige marktplaatsen voor de uitwisseling van diensten en data-gegevens. Na integratie zijn de services als zodanig beschikbaar in het hele netwerk. Op basis hiervan kunnen deelnemers van de marktplaatsen nieuwe kansen en nieuwe bedrijfsmodellen ontwikkelen. Het zogenaamde horizontale netwerken van diensten zal in de toekomst een belangrijke rol spelen in het Internet of Things en industrie 4.0. Veel deelnemers bieden bijvoorbeeld interessante services voor “SecureMobility” of “SecureDigitalFactory”, twee belangrijke zakelijke initiatieven van maincubes.

maincubes B.V.
Capronilaan 2
1119NR Schiphol Rijk